Jeste li znali?


JE LI ALUFOLIJA OTROV?

  Otrovanja aluminijem su bila ranije povezana uz kroničnu hemodijalizu kad je dijalizacijska tekućina bila onečišćena aluminijem iz alumuminijevog sulfata korištenog pri flokulaciji sirove površinske vode koja se koristi za deionizaciju prije priprave dijalizacijske tekućine….